Thursday, November 08, 2007

Kebergantungan Informasi

Reuters, AP, UPI dan AFP adalah nama yang tidak asing lagi dalam bidang penyiaran, termasuk juga dalam bidang kewartawanan. Mudah ceritanya, Reuters, Associated Press (AP), United Press International (UPI) dan Agence France Presse (AFP) adalah sebahagian dari agensi-agensi berita utama dunia yang dimiliki oleh Barat.

Walaupun pada hari ini bi
langan penduduk Islam di dunia dianggarkan berjumlah lebih daripada satu bilion, namun dalam aspek ekonomi, politik, ketenteraan dan teknologi, hampir kebanyakan negara-negara Islam masih lagi bergantung kepada negara-negara bukan Islam seperti Amerika Syarikat (AS), negara-negara Eropah dan Jepun. Hal ini merupakan semacam malang kepahitan yang terpaksa ditelan oleh rata-rata rakyat di negara Islam. Begitu juga halnya dengan sumber maklumat dan berita yang dibawa kepada masyarakat Islam secara umumnya.

Jika diimbas kembali dari sudut sejarah, selepas perang dunia kedua, AS telah menjadi salah satu kuasa besar dunia yang sering kali dimomokkan sebagai sebuah sebuah model negara yang sempurna, terutamanya dalam aspek memperjuangkan sistem demokrasi. Pendemokrasian ini juga justeru dapat dilihat jelas dalam aspek penyebaran informasi yang dilakukan senario politik mereka.


Konstitusi utama pada Amerika Syarikat tentang kebebasan informasi mengungkapkan seperti
berikut; ”Congress shall make no law... abridging freedom of speech or of the press” (Kongres tidak boleh membuat undang-undang… untuk menjambatani kebebasan berbicara atau akhbar). Konsep ini pada hakikatnya mengandaikan bahawa pihak pemerintah tidak boleh mengganggu proses penyebaran berita oleh pihak media. Maka itu, secara teorinya, akhbar mestilah bebas berdiri di luar pemerintah dengan kemungkinan segala macam idea, baik mahupun buruk, mestilah dibenarkan bergerak melalui pasaran idea (market place of ideas) untuk mencapai kebenaran.

Hakikatnya, kebebasan informasi ini bukanlah suatu konsep yang remeh tetapi merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan sistem peradaban dan merupakan akar ideologi Barat. Ia dapat dilihat mempunyai keterikatan yang kuat dengan konsep laissez-faire (a general principle of non-interference). Sudah tentu perang dunia kedua yang lalu telah membawa keuntungan yang besar buat Amerika Syarikat, bahkan ia muncul sebagai sebuah kuasa besar yang mempengaruhi negara-negara
lain di dunia.

Teknologi baru di da
lam bidang komputer, setelit dan televisyen yang diadun dengan jaringan perniagaan yang hebat telah mendorong AS untuk menduduki tempat utama dalam bidang ekonomi dunia, sedangkan pada masa itu, negara-negara lain di dunia masih lagi dalam peringkat pembangunan.

Dengan munculnya banyak negara-negara yang baru merdeka, iaitu sekitar akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga itu mula mengambil tempat dalam forum-forum dunia
seperti di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Perkembangan ini memboleh Amerika Syarikat menunjukkan tanduknya dalam membawa idea kebebasan informasi ala Barat yang bersifat sehala sahaja, iaitu dari negara-negara maju ke negara-negara miskin.

Para pengkritik ketika itu mula melihat bahawa pihak media barat sering memuatkan liputan yang tidak seimbang dan hanya menampakkan sikap imperialisme melalui medianya. Laporan Perang Teluk misalnya dilihat penuh dengan ketidakseimbangan, begitu juga laporan perang di Iraq. Ada juga negara yang mengkritik bahawa madia barat hanya memandang keuntungan semata selain membawa dan menyebarkan budaya yang kurang sihat.

Howard Kurt dalam bukunya Media Circus: The Trouble with America’s Newspapers, mendakwa media barat khususnya media di Amerika Syarikat telah hilang arah. Kebebasan media yang dibawa mereka telah menghilangkan etika kewartawanan di Barat. Beliau sendiri meminta agar para wartawan di AS supaya berusaha kembali menjulang kegemilangan zaman silam mereka dalam bidang kewartawanan.

Laporan-laporan yang dibawa dari AS dan Eropah seringkali dilihat mempunyai peranan dan propaganda politiknya yang tersendiri. Apa sahaja yang menjadi lambang Islam sudah tentu menjadi musuh media Barat. Peristiwa hancurnya World Trade Center di New York dipropagandakan untuk menuduh Islam sehingga tercetusnya ruh Islamophobia di kalangan rakyat mereka yang memakan ’muntah’ tanpa menyelidik kebersihannya terlebih dahulu. Bagi media Barat, kebangkitan Islam merupakan suatu ancaman dan ditakuti. Inilah teori yan
g dikemukakan oleh Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilization.

Mustaffa Masmodi, bekas Menteri Penerangan Tuniasia adalah merupakan salah seorang tokoh utama yang memperjuangkan soal orde baru dalam bidang komunikasi. Beliau menegaskan bahawa orde baru ini bukanlah bertujuan untuk menyekat arus informasi, tetapi semata-mata untuk mencapai ’keseimbangan informasi antarabangsa’. Isu ini begitu giat diperjuangkan dan masih tidak selesai sehinggalah Setiausaha Agung UNESCO menubuhkan sebuah suruhanjaya yang dipengerusikan oleh Sean MacBride.


Menerusi laporan MacBride, banyak perkara yang dibincangkan tertamanya mengenai kawalan
arus informasi yang didominasi oleh media-media barat seperti Reuters, AP, UPI dan AFP. Kesannya, pada dekad 1980-an, Amerika Syarikat memboikot dan menarik diri dari menyertai UNESCO kerana dikatakan badan itu sudah dijadikan badan yang berbaur politik.

Sesuai dengan seruan di dalam Laporan MacBride, negara-negara sedang membangun terutama negara-negara Islam sepatutnya mencari jalan keluar dengan bersatu antara satu sama lain bagi menghasilkan satu saluran mutlak negara Islam untuk disalurkan ke seluruh dunia. Hasilnya, pada hari ini kita dapat melihat perkembangan sihat saluran media Al-Jazeera yang bermula sejak tahun 1996.


Dengan bermodalkan 150 juta dolar, al-Jazeera yang berpusat di Doha, Qatar itu kini telah berjaya menjadi saluran transformasi yang dikelaskan sebagai alternative media. Ia juga telah berjaya menjadi supplier yang telus dan bebas dari gangguan politik untuk dijadikan sumber-sumber terkini kepada seluruh penduduk negara Islam yang lain.


Setelah lebih 27 tahun Laporan Suruhanjaya MacBride diterbitkan, debat orde baru masih lagi berlansung. Reaksi terhadap Laporan MacBride memang bermacam-macam. Apa yang diharapkan oleh seluruh negara Islam adalah hanya satu, iaitu jaringan komunikasi dunia yang tidak sahaja dikuasai oleh negara-negara maju, bahkan mencerminkan kerjasama antara negara-negara maju dan kelompok negara-negara membangun.

1 comment:

aku said...

nice