Wednesday, March 05, 2008

Setelah Hampir Dua Minggu

Ketika beberapa hari memulakan perjalanan :
"Wah, seronoknya...!!!"

Ketika masuk hampir dua minggu bermusafiran :
"Tidak... mahu pulang segera!!! Rindu Mesir, rindu katil. Duit keluar macam air, Jordan sangat mahal...!!!"
Jerash, Jordan.

No comments: